Webinar ervaringen led-verlichting

Met led-verlichting in appartementencomplexen kunnen corporaties tot wel 80% op de stroomkosten van de collectieve meter besparen. Daarnaast hoeven lampen niet meer vervangen te worden.

Steeds meer corporaties rolden daarom de afgelopen jaren led-verlichting in al hun complexen uit. Zij hebben betere lichtkwaliteit, tevreden bewoners, lagere stroomrekeningen en lagere onderhoudskosten.

Op dinsdag 9 maart van 10 tot 11 uur worden de ervaringen gedeeld. In een gratis webinar voor woningcorporaties wordt gesproken over:

 • wat is het verdienmodel voor led-verlichting? Hoe zit het met het split incentive (corporatie investeert, bewoner bespaart)?
 • wanneer oppakken: direct uitrollen, bij planmatig onderhoud, of bij afschrijving van de bestaande armaturen?
 • welke ervaringen en tips hebben andere corporaties? Met ervaringen van projecten bij o.a. Woonstad Rotterdam, Woningbelang Valkenswaard, Mozaïek Wonen, Waterweg Wonen.

Het webinar wordt georganiseerd door Maarten Corpeleijn en Ralph van den Berg van het adviesteam “flat op led”. Als onafhankelijk adviseurs ondersteunden zij 20 corporaties met beleidsvorming, inventarisatie van het bezit, inkoop en projectbegeleiding.

Opgeven kan via mail aan maarten@huurenergie.nl

Over de auteur: Maarten Corpeleijn (1979) adviseert woningcorporaties en beleggers rond de uitrol van zonne-energie, led-verlichting en laadpunten voor elektrische auto’s. Ondersteuning loopt van beleid, tot aanbesteding en management van de uitvoering, tot training en coaching. Reactie op / vragen over dit blog zijn welkom op: maarten@huurenergie.nl

Led; bij planmatig onderhoud of in één keer uitrollen?

Nagenoeg elke corporatie is wel overtuigd van het nut van led-verlichting. De energierekening daalt, de lampen gaan niet meer stuk. Bij vervanging van armaturen is het de standaard-keuze geworden. De vraag is vervolgens wanneer armaturen vervangen worden. Corporaties hanteren vaak drie keuzemomenten: bij planmatig onderhoud, bij een bepaalde leeftijd van de armaturen, of in één keer.

Als onafhankelijk adviseurs zijn wij een warm voorstander om verlichting in één keer te vervangen. De belangrijkste argumenten hierbij zijn:

 1. Led-verlichting is, afhankelijk van hoe gerekend wordt, nu al aantrekkelijker. Er is derhalve geen reden om bestaande armaturen te laten hangen tot de volgende onderhoudsbeurt.
 2. Bij een substantiële inkoop kan het bezit op een eenduidige manier geïnventariseerd worden. Keuzes kunnen gemaakt worden op basis van waar gedimd wordt, welke verlichtingssterkte in bepaalde complexen gewenst is, in welke situaties armaturen verplaatst worden om lichthinder te voorkomen. Dit soort zaken komen bij een planmatig onderhoudsbeurt vaak niet aan de orde, omdat daar led maar een klein onderdeel is van alles wat moet gebeuren.
 3. Bij een grotere inkoop kunnen veel betere afspraken gemaakt worden met leveranciers. Hierbij te denken aan de prijs en kwaliteit van armaturen, garantietermijnen en opvolging van defecten, uniformering en beperking van het aantal soorten armaturen.
 4. Bij een uitrol van led kan overleg plaatsvinden met de partijen die de noodverlichting aanbrengen en controles, om ook hier besparingen te boeken.
 5. Indien de armatuurvervanging plaatsvindt binnen het planmatig onderhoud door een huis-installateur, vindt meestal 1 op 1 vervanging van armaturen plaats. Hiermee wordt de kans gemist om te kijken of het huidige lichtbeeld vertaald naar LED nog wel voldoet aan de huidige eisen en wensen, wordt vaak niet gekeken naar eenvoudige verbeteringen of optimalisaties mogelijk etcetera. Als onafhankelijk adviseur komen we in vrijwel elk complex suboptimale situaties tegen, die dan direct aangepakt kunnen worden, teneinde een lichtplan te creëren dat weer jaren meekan.

Gezien het bovenstaande is ons advies: leg het niet bij de projectleider planmatig onderhoud neer, maar realiseer in 1 tot 3 jaar voor al uw complexen zuinige en duurzame verlichting.

Over de auteur: Maarten Corpeleijn (1979) adviseert woningcorporaties en beleggers rond de uitrol van zonne-energie, led-verlichting en laadpunten voor elektrische auto’s. Ondersteuning loopt van beleid, tot aanbesteding en management van de uitvoering, tot training en coaching. Reactie op / vragen over dit blog zijn welkom op: maarten@huurenergie.nl

Wat is een “goed armatuur”?

Veel corporaties streven bij vervanging door Led naar uniformering in het type armaturen. Bij voorkeur wordt met een beperkt aantal partijen zaken gedaan, met heldere afspraken over kwaliteit, prijzen, garantie en vervanging.

Bij de keuze voor armaturen zijn naar onze mening de volgende zaken van belang:

 • Design, maatvoering t.o.v. bestaande armaturen. Helderheid van het licht?
 • Moet en zoja, kan het armatuur ook dienen als noodverlichting?
 • Is de behuizing in orde (veiligheid, slagvastheid, waterdichtheid)?
 • Hoe dimt het armatuur? Hoe is dit instelbaar? Hoe verloopt de wisseling van gedimd naar maximaal en terug?
 • Energiezuinigheid, waarbij gekeken wordt naar het armatuurrendement in relatie tot de lichtkwaliteit, het gebruik van sensoren en de powerfactor (verhouding tussen het vermogen dat voor licht gebruikt wordt, en het deel dat verloren gaat in de elektronica van het armatuur)?
 • Hoe communiceren armaturen met elkaar, is er een (bestaande) klokfunctie of schemer/daglichtfunctie?
 • Levensduur in branduren met bijbehorende verzekerde lichtopbrengst op einde levensduur (=L-waarde)
 • Keuze van de elektrische veiligheidsklasse (beschermingsklasse) van elk type armatuur afhankelijk van de leeftijd en de aanwezige elektrische installatie van het betreffende wooncomplex.
 • Garanties in branduren en zo mogelijk ook jaren garantie. Zit in de garantie ook de kosten voor vervanging door een installateur?
 • Financiële stabiliteit van de leverancier
 • Reputatie in de markt, referenties
 • Levertermijnen
 • Prijsniveau, waarbij afspraken gemaakt worden over volumes. Hierbij niet alleen kijkend naar complete vervanging, maar ook naar inbouwkits.

Voor diverse posities zijn goedkopere en duurdere opties in de markt. Goedkopere armaturen komen soms elektrotechnisch te kort. Wij helpen u graag met een vergelijking van de verschillende oplossingen van verschillende merken, waarna u een beargumenteerde keuze kunt maken.

Naast het type armatuur is ook de positie en de instelling van belang. Een goede schouwing van het bezit is daarmee van belang.

Over de auteur: Maarten Corpeleijn (1979) adviseert woningcorporaties en beleggers rond de uitrol van zonne-energie, led-verlichting en laadpunten voor elektrische auto’s. Ondersteuning loopt van beleid, tot aanbesteding en management van de uitvoering, tot training en coaching. Reactie op / vragen over dit blog zijn welkom op: maarten@huurenergie.nl

Terugverdientijd: 1 tot 12 jaar – hoe wilt u rekenen?

Rond verdienmodellen voor led-verlichting zien we nogal wat verschillende aannames passeren. In dit blog geven we aan hoe er gerekend wordt, en op welke terugverdientijden men dan uitkomt.

Welke besparing rekent u mee in het verdienmodel?

Led-verlichting heeft een aantal voordelen:

 • Lager elektragebruik; in de regel is dit voor de huurders
 • Geen tussentijdse vervanging meer van lichtbronnen. In de regel gebeurt dit elk jaar of elke 2 jaar. Afhankelijk van of de corporatie dit doorrekent aan de huurders, is deze besparing voor de corporatie of huurders. Vaak blijkt, zeker bij grotere corporaties, dat niet jaarlijks geteld wordt hoeveel lampen er zijn vervangen. Ofwel wordt er niks doorgerekend, ofwel een vast bedrag. In beide gevallen is de besparing dus voor de corporatie.

Lees meer

Woonstad Rotterdam over de uitrol van 43.000 armaturen

“De bewoners reageren enthousiast en bijna iedereen vindt de nieuwe verlichting echt een verbetering. Ze hoeven niet meer te bellen dat een lamp stuk is, want ze blijven het 10 jaar doen”. Caroline Lemmen, specialist  energie van Woonstad Rotterdam.

Hier volgt een interview met Woonstad Rotterdam, uit led-magazine 2016. Lees meer

We gaan -alsnog- dóór met flat op led

Eind 2014 schreven we met 15 woningcorporaties het rapport “flat op led”. We toonden in 129 pagina’s aan vol concrete tips en ervaringen aan dat er goede ervaringen waren, het verdienmodel klopte, huurders enthousiast waren… We waren klaar voor de uitrol; kom maar op! Maar “Life is what happens to you, while you’re busy making other plans” [John Lennon].  Lees meer

Het gaat goed met de LED-markt (Led Trend-rapport 2017)

Het gaat goed met de Nederlandse led-markt. De meeste bedrijven in de sector zagen hun omzet sterk of zeer sterk stijgen. Dat blijkt uit Nationaal Led Trendrapport 2017.

Opvallende feiten: Lees meer