Terugverdientijd: 1 tot 12 jaar – hoe wilt u rekenen?

Rond verdienmodellen voor led-verlichting zien we nogal wat verschillende aannames passeren. In dit blog geven we aan hoe er gerekend wordt, en op welke terugverdientijden men dan uitkomt.

Welke besparing rekent u mee in het verdienmodel?

Led-verlichting heeft een aantal voordelen:

  • Lager elektragebruik; in de regel is dit voor de huurders
  • Geen tussentijdse vervanging meer van lichtbronnen. In de regel gebeurt dit elk jaar of elke 2 jaar. Afhankelijk van of de corporatie dit doorrekent aan de huurders, is deze besparing voor de corporatie of huurders. Vaak blijkt, zeker bij grotere corporaties, dat niet jaarlijks geteld wordt hoeveel lampen er zijn vervangen. Ofwel wordt er niks doorgerekend, ofwel een vast bedrag. In beide gevallen is de besparing dus voor de corporatie.

Lees meer

Woonstad Rotterdam over de uitrol van 43.000 armaturen

“De bewoners reageren enthousiast en bijna iedereen vindt de nieuwe verlichting echt een verbetering. Ze hoeven niet meer te bellen dat een lamp stuk is, want ze blijven het 10 jaar doen”. Caroline Lemmen, specialist  energie van Woonstad Rotterdam.

Hier volgt een interview met Woonstad Rotterdam, uit led-magazine 2016. Lees meer

We gaan -alsnog- dóór met flat op led

Eind 2014 schreven we met 15 woningcorporaties het rapport “flat op led”. We toonden in 129 pagina’s aan vol concrete tips en ervaringen aan dat er goede ervaringen waren, het verdienmodel klopte, huurders enthousiast waren… We waren klaar voor de uitrol; kom maar op! Maar “Life is what happens to you, while you’re busy making other plans” [John Lennon].  Lees meer

Het gaat goed met de LED-markt (Led Trend-rapport 2017)

Het gaat goed met de Nederlandse led-markt. De meeste bedrijven in de sector zagen hun omzet sterk of zeer sterk stijgen. Dat blijkt uit Nationaal Led Trendrapport 2017.

Opvallende feiten: Lees meer