Led; bij planmatig onderhoud of in één keer uitrollen?

Nagenoeg elke corporatie is wel overtuigd van het nut van led-verlichting. De energierekening daalt, de lampen gaan niet meer stuk. Bij vervanging van armaturen is het de standaard-keuze geworden. De vraag is vervolgens wanneer armaturen vervangen worden. Corporaties hanteren vaak drie keuzemomenten: bij planmatig onderhoud, bij een bepaalde leeftijd van de armaturen, of in één keer.

Als onafhankelijk adviseurs zijn wij een warm voorstander om verlichting in één keer te vervangen. De belangrijkste argumenten hierbij zijn:

  1. Led-verlichting is, afhankelijk van hoe gerekend wordt, nu al aantrekkelijker. Er is derhalve geen reden om bestaande armaturen te laten hangen tot de volgende onderhoudsbeurt.
  2. Bij een substantiële inkoop kan het bezit op een eenduidige manier geïnventariseerd worden. Keuzes kunnen gemaakt worden op basis van waar gedimd wordt, welke verlichtingssterkte in bepaalde complexen gewenst is, in welke situaties armaturen verplaatst worden om lichthinder te voorkomen. Dit soort zaken komen bij een planmatig onderhoudsbeurt vaak niet aan de orde, omdat daar led maar een klein onderdeel is van alles wat moet gebeuren.
  3. Bij een grotere inkoop kunnen veel betere afspraken gemaakt worden met leveranciers. Hierbij te denken aan de prijs en kwaliteit van armaturen, garantietermijnen en opvolging van defecten, uniformering en beperking van het aantal soorten armaturen.
  4. Bij een uitrol van led kan overleg plaatsvinden met de partijen die de noodverlichting aanbrengen en controles, om ook hier besparingen te boeken.
  5. Indien de armatuurvervanging plaatsvindt binnen het planmatig onderhoud door een huis-installateur, vindt meestal 1 op 1 vervanging van armaturen plaats. Hiermee wordt de kans gemist om te kijken of het huidige lichtbeeld vertaald naar LED nog wel voldoet aan de huidige eisen en wensen, wordt vaak niet gekeken naar eenvoudige verbeteringen of optimalisaties mogelijk etcetera. Als onafhankelijk adviseur komen we in vrijwel elk complex suboptimale situaties tegen, die dan direct aangepakt kunnen worden, teneinde een lichtplan te creëren dat weer jaren meekan.

Gezien het bovenstaande is ons advies: leg het niet bij de projectleider planmatig onderhoud neer, maar realiseer in 1 tot 3 jaar voor al uw complexen zuinige en duurzame verlichting.

Over de auteur: Maarten Corpeleijn (1979) adviseert woningcorporaties en beleggers rond de uitrol van zonne-energie, led-verlichting en laadpunten voor elektrische auto’s. Ondersteuning loopt van beleid, tot aanbesteding en management van de uitvoering, tot training en coaching. Reactie op / vragen over dit blog zijn welkom op: maarten@huurenergie.nl