Terugverdientijd: 1 tot 12 jaar – hoe wilt u rekenen?

Rond verdienmodellen voor led-verlichting zien we nogal wat verschillende aannames passeren. In dit blog geven we aan hoe er gerekend wordt, en op welke terugverdientijden men dan uitkomt.

Welke besparing rekent u mee in het verdienmodel?

Led-verlichting heeft een aantal voordelen:

  • Lager elektragebruik; in de regel is dit voor de huurders
  • Geen tussentijdse vervanging meer van lichtbronnen. In de regel gebeurt dit elk jaar of elke 2 jaar. Afhankelijk van of de corporatie dit doorrekent aan de huurders, is deze besparing voor de corporatie of huurders. Vaak blijkt, zeker bij grotere corporaties, dat niet jaarlijks geteld wordt hoeveel lampen er zijn vervangen. Ofwel wordt er niks doorgerekend, ofwel een vast bedrag. In beide gevallen is de besparing dus voor de corporatie.

De ene corporatie zegt “we kijken alleen naar ons verdienmodel”, de andere corporatie zegt “het gaat om de woonlasten”.

Investering, meerinvestering of afschrijving?

Aan led-verlichting kan op drie manieren gerekend worden:

  • Het bestaande armatuur wordt als afgeschreven beschouwd. Dan wordt alleen de meerinvestering van led ingerekend.
  • De kosten van het bestaande armatuur en vervanging daarvan worden niet ingerekend.
  • Op het bestaande armatuur wordt jaarlijks afgeschreven. Dus investering in led betekent een jaarlijkse kostenreductie op de afschrijving. In theorie is dit wellicht het mooist. In de praktijk van begroten met onderhouds-softwarepakketten, zien we verlichting vrijwel nooit als aparte post terugkomen.

Ook hier kunt u een keuze maken.

Waar komt de terugverdientijd dan op uit?

Aan de hand van een typische casus voor een gemiddelde corporatie, berekenen we de terugverdientijden afhankelijk van hierboven genoemde keuzes.

De casus: een corporatie met 40 complexen. Uitgangspunt voor ontwerp: de armaturen dimmen bij afwezigheid terug. Lichtontwerp met minimaal hetzelfde verlichtingsniveau en op sommige plaatsen voorkomen van lichthinder. Voor elke armatuurpositie is een armatuur bepaald.

  • Investering 600.000 euro. De investering in conventionele armaturen (TL) zonder dimfunctie is 490.000 euro. De meerinvestering is dus nog maar 22%.
  • Besparing op stroom 76 %, 550.00 kWh per jaar.
  • Dit betrof een corporatie met vrij grote flats. Het meeste verbruik zit in de range van 10.000 – 50.000 kWh of daarboven, dus tweede en derde schijf energiebelasting. Daarom is de besparing in euro per kWh wat laag, berekend is 9 cent per kWh. De besparing is daarmee 50.000 euro. Bij een corporatie met kleinere complexen kan de besparing in euro per jaar zo het dubbele zijn.
  • Besparing op vervanging van lichtbronnen ook 50.000 euro per jaar. Deze corporatie had dit bij een externe partij georganiseerd. Als de huurders zelf lampen vervangen, is het veel goedkoper.
Besparing op vervanging lampen (50.000 euro) Besparing op vervanging lampen en stroom (100.000 euro)
Investering (600.000 euro) 12 jaar 6 jaar
Meerinvestering ten opzichte van vervanging door conventioneel (600.000 min 490.000 euro = 110.000 euro) 2 jaar 1 jaar

Tabel: terugverdientijd investering in led, afhankelijk van wat wordt mee gerekend

Levensduur versus terugverdientijd?

De garantie op de voorgeschreven LED armaturen bedraagt veelal 5 jaar. Overigens kan deze verlengd worden. Daarbij wordt (nog) niet naar het aantal branduren gekeken. De prognose van de levensduur is officieel minimaal 50.000 uur, 5,7 jaar bij continu branden en 12,5 jaar bij daglichtschakeling. Daglichtschakeling komt het meeste voor. Na 50.000 uur zal er nog 70% of 80% van de initiële lichtbron uitkomen.

Bij dimmen zal de levensduur alleen nog maar toenemen. Bovendien wordt het verlichtingsniveau in onze lichtadviezen vaak redelijk ruim genomen; de armaturen kunnen dus nog wat verder terugzakken dan de 70% of 80% voordat de grens van het Politiekeurmerk Veilig Wonen bereikt zal worden. In praktijk zal dit naar onze inschatting (geen rechten aan te ontlenen) een technische levensduur betekenen van zo’n 15 jaar.

Oftewel: in alle gevallen is in bovenstaande casus de levensduur van het armatuur naar verwachting langer dan de terugverdientijd.

Andere verdiensten zoals minder storingsmeldingen door bewoners en daarmee voor een hogere tevredenheid bij huurders en minder administratief werk, zijn niet meegenomen in bovenstaande berekeningen.

Over de auteurs

Het onafhankelijke adviesteam “flat op led” ondersteunt woningcorporaties en beleggers van plan tot en met uitvoering.

Voor 15 corporaties schreven we in 2014 het rapport “flat op led – verlichting op flats van woningverhuurders minder, slimmer en zuiniger.” In 2015 en 2016 waren we betrokken bij grootschalige uitrol van led-verlichting, en verzorgden we aanbestedingen voor 50.000 armaturen voor vier woningcorporaties. In 2017 zijn we met diverse corporaties bezig met de uitrol van led op basis van dit gedachtengoed.

We begeleiden in de beleidsfase met een quickscan, we maken inventarisaties per complex met lichtmetingen en lichtplannen, we voeren aanbestedingen uit, controleren proefopstellingen en bewaken de uitvoering. Als onafhankelijk adviseur focussen we op een goed lichtontwerp, heldere besluitvorming, een goed verdienmodel en een scherpe inkoop.

Meer informatie over onze diensten: www.flatopled.nl, en/of bel Maarten Corpeleijn voor een vrijblijvende kennismaking: 06-25051750.