Woonstad Rotterdam over de uitrol van 43.000 armaturen

“De bewoners reageren enthousiast en bijna iedereen vindt de nieuwe verlichting echt een verbetering. Ze hoeven niet meer te bellen dat een lamp stuk is, want ze blijven het 10 jaar doen”. Caroline Lemmen, specialist  energie van Woonstad Rotterdam.

Hier volgt een interview met Woonstad Rotterdam, uit led-magazine 2016.

Grootste order

Het is de grootste order ooit voor led-verlichting van een Nederlandse woningcorporatie: de 43.000 led-lampen die in de komende 2 jaar geïnstalleerd worden in de algemene ruimtes van nagenoeg alle appartementencomplexen en andere vormen van hoogbouw van Woonstad Rotterdam. Een gesprek met Caroline Lemmen en Ger Moeken van Woonstad Rotterdam.

Het project is primair ingegeven vanuit CO2-reductie doelstellingen, maar aangevuld met het besef dat led-verlichting een positieve bijdrage levert  aan de reductie van woonlasten, onderhoudslasten en veiligheidsaspecten’, opent  Lemmen het gesprek over het led-project waarvan de uitrol in volle gang is. ‘De bewoners reageren enthou- siast en bijna iedereen vindt de nieuwe verlichting echt een verbetering.’

Van proefopstelling naar voorschrijven

Zo’n 4 jaar geleden kwam led-verlichting voor het eerst op grotere schaal op de radar van Woonstad Rotterdam. ‘Er is en was ook destijds enorm veel kaf onder het koren’, memoreert projectleider Moeken. ‘Sindsdien heeft  led-verlichting een enorme technologische sprong voorwaarts gemaakt. Daarmee kwam ook ons doel steeds  dichterbij: een led-armatuur met  10 jaar garantie, op zowel het product als op de prestaties. Nu wij dat voor elkaar hebben weten  te krijgen, kunnen wij veilig de overstap maken naar led-verlichting.’

Om die stap te maken schakelde de woningcorporatie team flatopled in. Lemmen: ‘Allereerst is het volledige lichtarsenaal geïnventariseerd. De complexen zijn ingedeeld op basis van gelijkenissen, het aanwezige type verlichting is vastgesteld en per situatie is bekeken wat voor licht nodig is. Vervolgens is het programma van eisen opgesteld en zijn de armatuur-types en de eisen waaraan de armaturen moeten voldoen beschreven.’

Tal van keuzes passeerden de revue, van dimmogelijkheden tot bewegingssensoren en garanties. Bovendien  werden er een aantal proefopstellingen geplaatst. ‘En zo hebben wij onze armatuurkeuze gemaakt’, vertelt Lemmen. ‘Dat de 4 verschillende armaturen die wij gekozen hebben alle van dezelfde leverancier zijn, is overigens toevallig. Onze lichtadviseur heeft  voor ons het kaf van het koren gescheiden en in de praktijk  bleken deze 4 armaturen het beste aan te sluiten bij onze wensen. Deze zijn in de aanbesteding voorgeschreven aan de partijen die meegedongen hebben naar de opdracht. Daar creëer je weliswaar voor de fabrikant een monopolypositie mee,  maar wij hebben wel de vrijheid bij de aanbesteder gelaten om te onderhandelen. Uiteindelijk hebben wij zo als Woonstad Rotterdam ons doel bereikt om tot de meest efficiënte verlichting te komen.’

2 keer 500 per week

De 2 bedrijven Beers en Meerbouw Rot terdam zijn na een uitgebreid selectieproces en aanbesteding gekozen als leveranciers. Zij zijn deze zomer gestart met het installeren van de eerste led-lampen. De trappenhuizen, de portieken, de bergingsgangen en andere algemene ruimten van wooncomplexen zullen in de komende 2 jaar van led-lampen worden voorzien. Gemiddeld worden er door ieder van hen zo’n 500 lampen per week aangebracht.

‘1 juli is men gestart en binnen  2 jaar is het hele traject afgerond’, duidt Moeken. ‘Wij beschikken straks in meer dan 95 procent van onze appartementencomplexen  over led-verlichting.’ Vanwege de omvang van het project heeft de woningcorporatie er doelbewust voor gekozen niet de lichtplannen aan te passen. Daar waar nodig is er wel extra licht gecreëerd. Tot op heden hebben volgens Lemmen en Moeken de bewoners dan ook enkel  enthousiast gereageerd. ‘Iedereen is ontzettend blij. De onheuse en donkere plekken die er waren, hebben nu ook een goede  lichtopbrengst. Wat men ook als heel prettig ervaart, is dat men niet meer hoeft te bellen dat een lamp stuk is, want ze blijven het simpelweg doen.’

Financieringsmodel

Woonstad Rotterdam investeert in totaal 6 miljoen  euro in het led-project. Bijzonder aan het project is dat de energiebesparing door gebruik van led-verlichting in wooncomplexen voor 100 procent ten goede  komt aan bewoners via een verlaging van de elektrakosten in de servicekosten. Woonstad Rotterdam laat de bewoners voor de investering niet betalen via servicekosten. De grote uitdaging voor woningcorporaties zit volgens Lemmen en Moeken namelijk in het financieringsmodel. ‘De grote vraag is of je de kosten wilt doorberekenen aan de huurders of niet? Als je dat als woningcorporatie wilt, dan loop je tegen regelgeving aan en moet  je toestem- ming verkrijgen van de huurders. Wij hebben besloten dat niet te doen en de vervangingsoperatie geheel te financieren vanuit het duurzaamheidsprogramma. De energiebesparing voor bewoners wordt voornamelijk gerealiseerd doordat de led-armaturen minder energie vragen, maar bovenal  door de terugdimfunctie en bewegingsdetectie die op bijna alle led-lampen aanwezig is. Bovendien is de led-verlichting voor Woonstad ook interessant doordat de onderhoudskosten omlaaggaan. De aannemers moeten immers 10 jaar volledig onderhoud en service verlenen. Samen met de fabrikant staan zij 10 jaar garant voor alle verlichting.’