Voor 15 corporaties schreven we in 2014 het rapport “flat op led – verlichting op flats van woningverhuurders minder, slimmer en zuiniger.” Opdrachtgevers waren Allee wonen, Casade, De Key, Eigen Haard, Futura Wonen, Haagwonen, Woonbedrijf Ieder1, Woningstichting Samenwerking, Trivire, Volkshuisvesting Arnhem, Vestia, Waterweg Wonen, Woonbedrijf, Woonstad Rotterdam, Zayaz.

Vanaf 2015 tot begin 2017 waren we betrokken bij grootschalige uitrol van led-verlichting, en verzorgden we aanbestedingen. Voornaamste referenties zijn per januari 2021 (van langer geleden naar recent gestart):

 • de Alliantie (50.000+ verhuureenheden) met uitrol in al hun complexen (lopend project)
 • Laurentius Breda met 40 complexen,
 • Mozaïek wonen met in eerste jaar 40 complexen, daarna verdere uitrol
 • Portaal met 100 flats (haalbaarheidsstudie, lopend project)
 • Waterweg Wonen met gefaseerde uitrol in het bezit.
 • Woningbelang Valkenswaard met 35 complexen.
 • Woonbedrijf Ieder1 met pilot in vier complexen.
 • Woonpartners met pilot in een paar complexen (lopend project)
 • Woonstad Rotterdam met 43.000 armaturen; zie persbericht en dit artikel.
 • Woonstichting Samenwerking met 12 straten,
 • Zayaz met 1 voorbeeldcomplex (prijsvraag) en oriëntatie op verdere uitrol.
 • Deze corporaties hebben samen ongeveer 20 % van de appartementen van de Nederlandse corporaties.